MATENDO 15:10-29

MATENDO 15:10-29

Mafundisho ya mtume Paulo ni sawa na mafundisho ya mitume wengine na wazee wa huko Yerusalemu. Walikuwepo waumini wanaotoka Yerusalemu waliojitahidi kuifuata sheria ya Musa nao walisema, “Msipotahiriwa kama desturi ya Musa hamwezi kuokoka.” Ndipo, “Mitume na wazee wakakusanyika wapate kulifikiri neno hilo.” Lakini Petro alisema, “mbona mnamjaribu Mungu na kuweka kongwa juu ya shingo za wanafunzi, ambalo baba zetu wala sisi hatukuweza kulichukua. Bali twaamini kwamba tutaokoka kwa neema ya bwana yesu vile vile kama wao…Kwa sababu hiyo, mimi naamua hivi; tusiwataabishe wale waliomgeukia Mungu katika Mataifa; bali tuwaandikie kwamba wajiepushe na unajisi wa sanamu, na uasherati, na nyama zilizosongolewa, na damu,  kwa maana tangu zamani za kale Musa anao watu wahubirio mambo yake, katika kila mji husomwa kila sabato katika masinagogi.” (Matendo.15:1,6,10,11,19-21). Na baada ya majadiliano hayo kanisa la Yerusalemu waliituma barua hiyo kwenye makanisa mengine katika Mataifa,

“Kwa kuwa tumesikia ya kwamba watu waliotoka kwetu WAMEWASUMBUA kwa maneno yao, wakipotosha roho zenu, ambao sisi hatukuwaagiza…ILIMPENDEZA ROHO MTAKATIFU na sisi, TUSIWATWIKE MZIGO ILA HAYO yaliyo ya lazima, yaani, mjiepushe na vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, na damu, na nyama zilizosongolewa, na uasherati. Mkijizuia na hayo, mtafanya vema. Wasalamu.” (Matendo 15:28,29)

Kutokana na mistari hiyo, ni wazi kuwa Roho wa Mungu aliwaongoza mitume wa kanisa kufanya maaumuzi hayo! Hawakuwaagiza waumini wa makanisa katika Mataifa kutahiriwa, wala kushika Sabato, wala kushika mwezi, wala kushika lolote lihusulo MAMBO YA NJE ya Torati ya Musa, ila wajiepushe na damu na nyama zilizosongolewa (na kujiepushe na vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, na uasherati). Kwa hiyo, mtume Paulo anasisitiza, “Basi, mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji, au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi, au SABATO.”

Kama kuna watu wanaotaka kushika mambo ya nje ya sheria ya Musa, basi wajitahidi sana kwa ajili ya sheria, wakati mwingine husema, ‘Lakini kushika sabato ni sehemu ya amri kumi.’  Lakini hata mitume nao huko Yerusalemu WALIJUA HIVYO, lakini HAWAKUWEKA MIZIGO YA KUSHIKA SABATO MABEGUNI MWA WAUMINI, kama tulivyoona hapo juu.

Previous Article
Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP